Archive of संसार

04Feb2011
प्रेमको आगो Thumbnail

प्रेमको आगो

प्रभु तिम्रो प्रेमको आगो मेरो हृदयमा बलिरहोस् मेरो हर कदममा तिम्रो प्रेम चम्किरहोस् १. घृणा र द्वेशले भरेको ठाऊँमा तिम्रो न्यानो माया दिएर तिम्रो

Read MoreLeave a Comment