Archive of ईश्‍वर

05Jan2011
एउटा गीत Thumbnail

एउटा गीत

१. [जङ्गलमा हिंड्ने वन पशुहरू आकाशमा देखिने सूर्य चन्द्र तारा] २ [यी सबै हुन् यी सबै हुन् ईश्‍वरले सृजेका] २ २. [कलकल बग्ने खोला नालाहरू झरझर झर्ने

Read MoreLeave a Comment