Archive of आवाज श्रेष्ठ

ए झरी, कस्तो मनपरि Thumbnail

ए झरी, कस्तो मनपरि

आवाज श्रेष्ठ झरी ! तिम्रो कस्तो मनपरि थाहा छैन् तिमीलाई ? कोही विद्यालय पुग्नुपर्छ कोही कार्यालय कसैको आज भेटघाट होला मेरैपनि आजै विशेष काम छ 

Read MoreLeave a Comment