11Aug2011
Author
Bibek Shakya
Category
Inspiration
Tags
, ,
Regaining the Lost Innocence Thumbnail

Regaining the Lost Innocence

Take out all the complications, all the highs and lows, all the past and future and everything heterogeneous or miscellaneous. It may seem dubious but these are the factors that have made our innocence to lose its existence and be trapped somewhere deep beneath all the worldly thoughts that come by as we go along living our life. For innocence to regain its sight we must throw out all the

Read MoreView Comments (1)
हितोपदेश ३ Thumbnail

हितोपदेश ३

हे मेरो छोरो, मेरो शिक्षालाई नभुल्‌, तर मेरा आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइराख्‌। किनभने तिनले तँलाई दीर्घायु बनाउनेछन्‌ र तेरो लागि सम्पन्नता

Read MoreLeave a Comment
04Feb2011
प्रेमको आगो Thumbnail

प्रेमको आगो

प्रभु तिम्रो प्रेमको आगो मेरो हृदयमा बलिरहोस् मेरो हर कदममा तिम्रो प्रेम चम्किरहोस् १. घृणा र द्वेशले भरेको ठाऊँमा तिम्रो न्यानो माया दिएर तिम्रो

Read MoreLeave a Comment
हितोपदेश २ Thumbnail

हितोपदेश २

हे मेरो छोरो, यदि तैंले मेरा वचनहरू ग्रहण गरिस्‌ र मेरा आज्ञाहरू तेरो मनभित्र राखिस्‌ भने, बुद्धिका कुराहरू ध्यान दिइस्‌ र तेरो हृदयलाई समझशक्तितिर

Read MoreLeave a Comment
अनियन्त्रित पाइलाहरु Thumbnail

अनियन्त्रित पाइलाहरु

लर्बराइरहेका छन पाइलाहरु शिषिरको तुषारापातमा हिउले कठाँग्रिएका खुट्टाहरु अस्थित्वका अस्थाई छापहरु छाड्दै , लम्किरहेछन फगत छन अनियन्त्रित

Read MoreLeave a Comment
हितोपदेश १ Thumbnail

हितोपदेश १

दाऊदका छोरा इस्राएलका राजा सोलोमनका हितोपदेश: जसद्वारा मानिसहरूले बुद्धि र अनुशासन प्राप्त गर्नेछन्‌, अन्तवर्दृष्टिका कुराहरू बुझ्नेछन्‌, एक

Read MoreLeave a Comment