समर्पित तिमीमा Thumbnail

समर्पित तिमीमा

तिम्रो सौन्दर्यको माधूर्यले भ्रमित भएका
यी नयन हरुलाई क्सरी सम्हालु ?
हजारौं कोस दूर भएकी तिमीलाई
कसरी म आफ्नो बेदना सुनाउं ?

संघर्षकै दर्मियान
बगिरहेको जिबनमा ।
सफलताको गन्तब्यलाई
राखीरहेछु प्रतिक्षामा ।

बाध्यता या परीस्थिती भनु ,
रोई रोई हासीं रहेछु ।
तिम्रै खातिर म आफूलाई ,
हर क्षण सम्हाली रहेछु ।

About the Author

has written 5 articles on Weblog.com.np.

Visit this author's website   ·   View more posts by

Sharing is caring.
 • Share this post on Facebook
 • Tweet about this post
 • Share this post on Delicious
 • StumbleUpon this post
 • Share this post on Digg
 • Share this post on Mixx
 • Share this post on Technorati
 • Share this post on NewsVine
 • Share this post on Reddit
 • Share this post on Google
 • Share this post on LinkedIn
 • Subscribe to our feed

Discussion

One response to "समर्पित तिमीमा"

Leave a Comment