11Mar2012
Author
Tanka Subedi
Category
Poetry
हितोपदेश ५ Thumbnail

हितोपदेश ५

हे मेरो छोरो, मेरो बुद्धिमा ध्यान दे,
र मेरा अन्तर्दृष्टिका वचनहरू ध्यानसित सुन्‌।

यसरी तैंले विवेकलाई कायम राख्नेछस्‌
र तेरो ओठले ज्ञानको रक्षा गर्नेछ।

किनभने व्येभिचारी स्त्रीको ओठबाट मह चुहुन्छ ,
र त्येसको बोलीचाहिँ तेलभन्दाम चिप्लो हुन्छ‍।

तापनि अन्तमा त त्यो स्त्री पित्तझैँ तीतो
र दुईधारे तरवारझैँ लाग्नेन हुन्छे।

त्युसको खुट्टा मृत्युको बाटोतिर ओह्रालो लाग्छ ,
त्यसको पाइला सोझै पातालतिर लागेको हुन्छ।

त्यसले जीवनको मार्गतिर ध्यानै दिँदिन,
त्युसको चाल कुटिल छ, तापनि यो कुरा त्यसले थाहा गर्दिन।

अब हे मेरा छोरा हो, मेरा कुरा सुन,
र मैले भनेका कुराहरूबाट तर्केर एकातिर नलाग।

त्यस्ती स्त्री देखि टाढ़ा बस,
त्यैसको घरको ढोका नजिक नजाओ।

नत्रता तिमीहरूले आफ्नो उत्तम बल पराईलाई दिनेछौ,
र तिमीहरूको उमेर निर्दयीको हातमा पर्नेछ,

विदेशीहरूले तिमीहरूको सम्पत्तिमा चैन गर्नेछन्‌,
र तिमीहरूका पसीनाको कमाइचाहिँ अर्कैको घरमा भरिभराउ हुनेछ।

जीवनको आखिरी समयमा तिमीहरूले विलाप गर्नेछौ,
जब तिमीहरूका मासु र छाला गलिसकेका हुनेछन्‌।

तब तिमीहरूले भन्नेरछौ, “हाय मैले अनुशासनलाई कसरी घृणा गरें,
र सुधार र हप्कीलाई मेरो हृदयबाटै लत्याएँ।

मैले मेरा गुरुहरूको आज्ञापालन गरिनँ
र मेरा प्रशिक्षकहरूको कुरामा ध्यान नै दिइनँ।

म पूरै सर्वनाशको खाड़लमा आइपुगेको छु,
र सारा समुदायको सामु निन्दत भएको छु।”

आफ्नैु कुण्ड्को पानी
र आफ्नै कूवाबाट बगेको पानी पी।

के तेरो कूवाको पानी सड़कतिर
र तेरो खोलाको पानी बजारहरूतिर बग्न दिने?
त्यो तेरै निम्तिब मात्र होस्‌।

पराई त्यसको हिस्से्दार पटक्कै हुन नपाओस्‌
तेरो फुहारा आशीर्वादी होस्‌,
र तेरो युवावास्थाकी पत्नीसित तँ आनन्दित हो।

मयालु मृगी र राम्री हरिणीझैँ,
त्येसकै स्तरनमा तँ सन्तुष्ट बन्‌,
तँ सधैँ त्यसकै प्रेममा मोहित भइरहेस्‌।

हे मेरो छोरो, तँ किन वेश्याको मोहमा फस्छस्‌?
तँ किन अर्काकी पत्नीलाई आलिङ्गन गर्छस्‌?

किनभने मानिसको चाल त सधैँ परमप्रभुको दृष्टिमा रहिरहन्छ,
र उहाँले त्यसका सबै मार्गहरू जाँच्नुछहुन्छ।

दुष्टत मानिसको खराब कामले त्यँसलाई पासोमा पार्छ,
र आफ्नै् पापको बन्धनमा त्योच जेलिन्छम।

ताड़नाको अभावले त्यो मर्नेछ,
आफ्नैा असीम मूर्खताले त्य्सलाई भर्माउनेछ।

(दाऊदका छोरा इस्राएलका राजा सोलोमनका हितोपदेश)

Author
Tanka Subedi

About the Author

has written 6 articles on Weblog.com.np.

Visit this author's website   ·   View more posts by

Sharing is caring.
 • Share this post on Facebook
 • Tweet about this post
 • Share this post on Delicious
 • StumbleUpon this post
 • Share this post on Digg
 • Share this post on Mixx
 • Share this post on Technorati
 • Share this post on NewsVine
 • Share this post on Reddit
 • Share this post on Google
 • Share this post on LinkedIn
 • Subscribe to our feed

Discussion

No responses to "हितोपदेश ५"

There are no comments yet, add one below.

Leave a Comment