हितोपदेश ३ Thumbnail

हितोपदेश ३

हे मेरो छोरो, मेरो शिक्षालाई नभुल्‌,
तर मेरा आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइराख्‌।

किनभने तिनले तँलाई दीर्घायु बनाउनेछन्‌ र तेरो लागि सम्पन्नता ल्याउनेछन्‌।

भक्ति र विश्वाँसयोग्यताले तँलाई कहिल्यै नछोडून्‌,
ती तैंले आफ्नोँ गलामा बाँधिराख्‌,
आफ्नों हृदयको पाटीमा ती लेखिराख्‌।

तब परमेश्वर र मानिसको दृष्टिमा
तैंले निगाह पाउनेछस्‌ र असल नाउँ कमाउनेछस्‌।

आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख्‌
र तेरो आफ्नै समझशक्तिमा भर नपर्‌

आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी,
र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ।

आफ्नैँ नजरमा बुद्धिमान्‌ नहो,
परमप्रभुको भय मान्‌ र दुष्कलर्मलाई त्याग्‌।

यसले तेरो शरीरलाई स्वस्थ तुल्याउनेछ
र तेरो हड्डीको लागि पोषण दिनेछ।

आफ्नो धन-सम्पेत्ति र आफ्नार सबै उब्जनीको अगौटे फलले
परमप्रभुको आदर गर,

तब तेरा ढुकुटीहरू पोखुन्जे्ल भरिनेछन्‌,
र तेरा भाँड़ाहरू नयाँ मद्यले चुलिएर पोखिनेछन्‌।

हे मेरो छोरो, परमप्रभुको ताड़नालाई अवहेलना नगर्‌
र उहाँको हप्कीरलाई खराब नठान्‌,

किनभने जसलाई परमप्रभु प्रेम गर्नुहुन्छ़
उसैलाई नै उहाँले ताड़ना दिनुहुन्छ,
जसरी बाबुले आफ्नो प्यारो छोरालाई ताड़ना दिन्छन्‌।

धन्य हो त्यो मानिस जसले बुद्धि प्राप्त गर्छ,
र समझशक्ति हासिल गर्छ,

किनभने बुद्धि चाँदीभन्दा, धेरै लाभदायक हुन्छ
र त्येसले सुनले भन्दा‍ बढ़ी फाइदा दिन्छ।

त्यो मनिकभन्दा् पनि बहुमूल्यद हुन्छ,
र तैंले इच्छा गरेको कुनै पनि थोक त्यससँग तुलना गर्न सकिँदैन।

बुद्धिको दाहिने हातमा दीर्घायु,
र त्यसको देब्रे हातमा धन र सम्मान हुन्छन्‌।

त्यसका मार्गहरू आनन्दनदायक हुन्छन्‌,
र त्यसका सबै बाटोहरू शान्तिका हुन्छन्‌।

बुद्धिलाई अँगाल्नेहरूका निम्ति त्यो‌ एक जीवनको रूख हो,
त्यसलाई पक्रनेहरूले आशिष्‌ पाउनेछन्‌।

बुद्धिले नै परमप्रभुले पृथ्वीको जगहरू बसाल्नुनभयो,
समझशक्तिले उहाँले आकाशलाई त्यसको ठाउँमा राख्नुनभयो।

उहाँको ज्ञानले गहिरा सागरहरू फुटिनिस्के,
र बादलले तलतिर शीत झारे।

हे मेरो छोरो, सद्दे बुद्धि र विवेकलाई जोगाइराख्,
तिनलाई तेरो दृष्टि बाट जान नदे,

ती तेरो निम्ति जीवन,
र तेरो गलामा शोभाको गहनाझैँ हुनेछन्‌।

तब तँ आफ्नो मार्गमा सुरक्षित भई हिँड्‌नेछस्‌,
र तेरा खुट्टा लरबरिनेछैनन्।

जब तँ ढल्किरनेछस्‌ तँ भयभीत हुनेछैनस्‌,
जब तँ ढल्किटनेछस्‌ तँलाई मीठो निद्रा लाग्नेछ।

दुष्टहरूमाथि एक्कानसि आइलाग्ने विपत्ति वा सर्वनाशसँग
तँचाहिँ नडरा,

किनभने परमप्रभु नै तेरो साहस हुनुहुनेछ
र उहाँले तेरो खुट्टालाई पासोमा पर्नदेखि जोगाउनुहुनेछ।

जो-जसलाई भलाइ गर्नुपर्छ,
तेरो हातमा भइञ्जेल त्यो नरोक्‌,

जब कि तँसँग त्यो अहिले नै छ,
आफ्नो छिमेकीलाई “पछि आऊ, भोलिपर्सि दिऊँला,” नभन्‌।

आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा षड्‌यन्त्र नरच्‌।
जो तेरो नजिक भरोसा राखेर बस्द्छ।

विनाकारण कुनै मानिसलाई दोष नलगा,
जसले तेरो कुनै खराबी गरेको छैन।

हिंसात्मक मानिसको ईर्ष्या नगर्‌,
र त्यतसको कुनै पनि मार्गलाई नचून्‌।

किनकि परमप्रभु कुटिल मानिसलाई घृणा गर्नुहुन्छ,
तर सोझाहरूलाई आफ्नोल विश्वासमा राख्नुछहुन्छा।

दुष्टझहरूको घरमा परमप्रभुको सराप पर्छ,
तर धर्मीको घरलाई उहाँले आशिष्‌ दिनुहुन्छ।

अभिमानी गिल्ला गर्नेहरूलाई उहाँले गिल्लामा उड़ाउनुहुन्छ ,
तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ।

बुद्धिमान्‌ले इज्जत प्राप्त गर्दछ,
तर मूर्खहरूलाई उहाँले लज्जि‍त तुल्या्उनुहुनेछ।

(दाऊदका छोरा इस्राएलका राजा सोलोमनका हितोपदेश)

Author
Tanka Subedi

About the Author

has written 6 articles on Weblog.com.np.

Visit this author's website   ·   View more posts by

Sharing is caring.
 • Share this post on Facebook
 • Tweet about this post
 • Share this post on Delicious
 • StumbleUpon this post
 • Share this post on Digg
 • Share this post on Mixx
 • Share this post on Technorati
 • Share this post on NewsVine
 • Share this post on Reddit
 • Share this post on Google
 • Share this post on LinkedIn
 • Subscribe to our feed

Discussion

No responses to "हितोपदेश ३"

There are no comments yet, add one below.

Leave a Comment