04Feb2011
प्रेमको आगो Thumbnail

प्रेमको आगो

प्रभु तिम्रो प्रेमको आगो मेरो हृदयमा बलिरहोस्
मेरो हर कदममा तिम्रो प्रेम चम्किरहोस्

१. घृणा र द्वेशले भरेको ठाऊँमा
तिम्रो न्यानो माया दिएर
तिम्रो साक्षी बन्न सकूँ

२. अन्धकारपुर्ण यो संसारमा
ज्योति तिम्रो सर्वत्र छरेर
तिम्रो प्रतिबिम्ब बन्न सकूँ

३. पीडा अशान्ति भेदभाव अज्ञानमा
शान्ति र न्यायको दियो बालेर
तिम्रो ज्ञानको प्रचार गरुँ

source: www.nepalchurch.com

Author
Rita Subedi

About the Author

has written 2 articles on Weblog.com.np.

Visit this author's website   ·   View more posts by

Sharing is caring.
 • Share this post on Facebook
 • Tweet about this post
 • Share this post on Delicious
 • StumbleUpon this post
 • Share this post on Digg
 • Share this post on Mixx
 • Share this post on Technorati
 • Share this post on NewsVine
 • Share this post on Reddit
 • Share this post on Google
 • Share this post on LinkedIn
 • Subscribe to our feed

Discussion

No responses to "प्रेमको आगो"

There are no comments yet, add one below.

Leave a Comment