05Jan2011
एउटा गीत Thumbnail

एउटा गीत

१.
[जङ्गलमा हिंड्ने वन पशुहरू
आकाशमा देखिने सूर्य चन्द्र तारा] २
[यी सबै हुन् यी सबै हुन्
ईश्‍वरले सृजेका] २

२.
[कलकल बग्ने खोला नालाहरू
झरझर झर्ने झरनाहरू] २
[यी सबै हुन् यी सबै हुन्
ईश्‍वरले सृजेका]२

३.
[बगैंचामा फूल्ने फूल लताहरू
हामी सबै सानासाना नानीहरू] २
[यी सबै हुन् यी सबै हुन्
ईश्‍वरले सृजेका] २

Author
Rita Subedi

About the Author

has written 2 articles on Weblog.com.np.

Visit this author's website   ·   View more posts by

Sharing is caring.
 • Share this post on Facebook
 • Tweet about this post
 • Share this post on Delicious
 • StumbleUpon this post
 • Share this post on Digg
 • Share this post on Mixx
 • Share this post on Technorati
 • Share this post on NewsVine
 • Share this post on Reddit
 • Share this post on Google
 • Share this post on LinkedIn
 • Subscribe to our feed

Discussion

No responses to "एउटा गीत"

There are no comments yet, add one below.

Leave a Comment