हितोपदेश २ Thumbnail

हितोपदेश २

हे मेरो छोरो, यदि तैंले मेरा वचनहरू ग्रहण गरिस्‌
र मेरा आज्ञाहरू तेरो मनभित्र राखिस्‌ भने,

बुद्धिका कुराहरू ध्यान दिइस्‌
र तेरो हृदयलाई समझशक्तितिर लगाइस्‌ भने,

अन्तरर्दृष्टितको लागि पुकार गरिस्‌
र समझशक्ति पाउनलाई चर्को सोरले पुकारिस्‌ भने,

यदि तैंले चाँदीझैँ त्यसलाई खोजिस्‌
र गाड़धनझैँ त्यो खनिस्‌ भने,

तैंले परमप्रभुको भय बुझ्नेछस्‌
र परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्नेछस्‌।

किनभने परमप्रभुले बुद्धि दिनुहुन्छ,
र उहाँको मुखबाट ज्ञान र समझशक्तिका कुराहरू निस्कसन्छन्‌।

उहाँले ईमानदारको लागि आफ्नो भण्डारमा विजय साँचेर राख्नुभएको छ,
जसको चाल निर्दोष छ तिनीहरूका लागि उहाँ ढाल हुनुहुन्छ‍,

किनभने उहाँले न्यायको मार्ग रक्षा गर्नुहुन्छ‍,
र आफ्ना विश्वानसयोग्य भक्तजनहरूको बाटो सुरक्षित राख्नुनहुन्छ।

तब धार्मिकता न्याशयसङ्गत र उचित के हो?
साथै हरेक असल मार्ग के हो तैंले बुझ्ने्छस्‌।

किनभने बुद्धिले तेरो हृदयमा प्रवेश गर्नेछ,
र ज्ञानचाहिँ तेरो प्राणको लागि आनन्ददायक हुनेछ।

विवेकले तँमाथि हेरचाह गर्नेछ,
समझशक्तिले तेरो रक्षा गर्नेछ।

बुद्धिले तँलाई दुष्ट चालबाट
र छली कुरा गर्ने मानिसहरूबाट जोगाउनेछ।

त्यस्ताहरू ईमानदारीको चाल त्यागेर
अन्धकारमा हिँड्‌डुल गर्छन्‌,

तिनीहरू खराब काम गर्नमा प्रसन्न हुन्छन्‌
र दुष्टको बदमाशीमा रमाउँछन्‌,

जसका बाटोहरू बाङ्गोटिङ्गो
र जसका आफ्नै चालहरू कुटिल छन्‌।

बुद्धिले तँलाई व्याभिचारिणी
र अनैतिक स्त्रीतका लोभ्याभउने कुराहरूबाट जोगाउनेछ,

जसले आफ्नो् यौवनको पतिलाई त्यारगेकी छे
र परमेश्वोरको सामु आफूले बाँधेको करारको बेवास्ता गरेकीछे।

त्यसको घरभित्र पस्नेलाई मृत्युले ओह्रालो लैजान्छ ,
र त्येसको बाटोमा लाग्नेहरू मृतकहरूको देशमा पुग्छन्‌।

त्यस स्त्री कहाँ जानेहरू कोही पनि फर्केर आउनेछैनन्,
न त तिनिहरूले जीवनको मार्ग नै भेट्टाउनेछन्‌।

यसैकारण भला मानिसहरूको अनुसरण गर्‌,
र धर्मी मानिसको चालमा लागिबस्‌।

किनभने धर्मीहरू देशमा वास गर्नेछन्‌,
र निर्दोष मानिसहरू त्यहाँ रहनेछन्‌।

तर दुष्टहरू देशबाट जरैसमेत उखेलिनेछन्‌,
र विश्वाषघातीहरू झारझैँ फ्याँकिनेछन्‌।

(दाऊदका छोरा इस्राएलका राजा सोलोमनका हितोपदेश)

Author
Tanka Subedi

About the Author

has written 6 articles on Weblog.com.np.

Visit this author's website   ·   View more posts by

Sharing is caring.
 • Share this post on Facebook
 • Tweet about this post
 • Share this post on Delicious
 • StumbleUpon this post
 • Share this post on Digg
 • Share this post on Mixx
 • Share this post on Technorati
 • Share this post on NewsVine
 • Share this post on Reddit
 • Share this post on Google
 • Share this post on LinkedIn
 • Subscribe to our feed

Discussion

No responses to "हितोपदेश २"

There are no comments yet, add one below.

Leave a Comment