Archive of 2012 March

11Mar2012
Author
Tanka Subedi
Category
Poetry
Tags
हितोपदेश ५ Thumbnail

हितोपदेश ५

हे मेरो छोरो, मेरो बुद्धिमा ध्यान दे, र मेरा अन्तर्दृष्टिका वचनहरू ध्यानसित सुन्‌। यसरी तैंले विवेकलाई कायम राख्नेछस्‌ र तेरो ओठले ज्ञानको रक्षा

Read MoreLeave a Comment