Archive of 2011 February

हितोपदेश ३ Thumbnail

हितोपदेश ३

हे मेरो छोरो, मेरो शिक्षालाई नभुल्‌, तर मेरा आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइराख्‌। किनभने तिनले तँलाई दीर्घायु बनाउनेछन्‌ र तेरो लागि सम्पन्नता

Read MoreLeave a Comment
04Feb2011
प्रेमको आगो Thumbnail

प्रेमको आगो

प्रभु तिम्रो प्रेमको आगो मेरो हृदयमा बलिरहोस् मेरो हर कदममा तिम्रो प्रेम चम्किरहोस् १. घृणा र द्वेशले भरेको ठाऊँमा तिम्रो न्यानो माया दिएर तिम्रो

Read MoreLeave a Comment