Archive of 2011 January

हितोपदेश २ Thumbnail

हितोपदेश २

हे मेरो छोरो, यदि तैंले मेरा वचनहरू ग्रहण गरिस्‌ र मेरा आज्ञाहरू तेरो मनभित्र राखिस्‌ भने, बुद्धिका कुराहरू ध्यान दिइस्‌ र तेरो हृदयलाई समझशक्तितिर

Read MoreLeave a Comment
अनियन्त्रित पाइलाहरु Thumbnail

अनियन्त्रित पाइलाहरु

लर्बराइरहेका छन पाइलाहरु शिषिरको तुषारापातमा हिउले कठाँग्रिएका खुट्टाहरु अस्थित्वका अस्थाई छापहरु छाड्दै , लम्किरहेछन फगत छन अनियन्त्रित

Read MoreLeave a Comment
How to stay safe on Facebook? Thumbnail

How to stay safe on Facebook?

Facebook, this website has been one of my favourite place to hangout. ;) And I refresh my Facebook home every minutes to get new updates and stories of my FB friends. It's a better option to get updates and update myself to my friends. Millions of people are here with so many interests and ideas. It's good to be in such network where people share ideas and information but with so many people with different background around you, there are a lot of ways you put yourself in severe situation. So the question arises - 'Are you really safe on Facebook?' I suggest you all my dear friends, brothers and sisters to take a few precautions to make your Facebook experience much better with fun.

Read MoreLeave a Comment
हितोपदेश १ Thumbnail

हितोपदेश १

दाऊदका छोरा इस्राएलका राजा सोलोमनका हितोपदेश: जसद्वारा मानिसहरूले बुद्धि र अनुशासन प्राप्त गर्नेछन्‌, अन्तवर्दृष्टिका कुराहरू बुझ्नेछन्‌, एक अनुशासित र विवेकी जीवन जिउनेछन्‌, सोझाहरू विवेकशील बन्नेछन्‌, जवानहरूले ज्ञान र बुद्धि प्राप्त

Read MoreLeave a Comment
समझदार मानिसको बुद्धिले त्यसलाई सही बाटो दिन्छ Thumbnail

समझदार मानिसको बुद्धिले त्यसलाई सही बाटो दिन्छ

समझदार मानिसको बुद्धिले त्यसलाई सही बाटो दिन्छ। हितोपदेश १४:८ आज धेरै मानिसहरूले धेरै असल कामहरू सुरु गर्छन् तर सन्तोसजनक अन्त गर्न चुक्छन् किनकि ती असल कार्यमा आउने बाधाहरूको बारेमा तिनीहरूले विचार नै गर्दैनन्। तर बाइबलले भन्छ समझदार मानिसले निरन्तर अघि

Read MoreLeave a Comment
फुट्दैछ ज्वालामुखी Thumbnail

फुट्दैछ ज्वालामुखी

ज्वालामुखी फुट्दैछ त्यसको पुर्बानुमान गर्दै त्यो तत्पर छ फुट्न झलास्य हुन्छु कही दृष्‍टि भ्रम त होइन ? बिवस भएर हेरी रहेछु रोक्न कुनै सामर्थ्य छैन यहाँ कम्पन भैरहेछ महा भुकम्प जादैछ शायद प्रलय त हुने होइन ? प्रश्न मन भित्र खेली रहेछन तथापी ज्वालामुखी

Read MoreLeave a Comment