Posts written by Tanka Subedi

11Mar2012
Author
Tanka Subedi
Category
Poetry
Tags
हितोपदेश ५ Thumbnail

हितोपदेश ५

हे मेरो छोरो, मेरो बुद्धिमा ध्यान दे, र मेरा अन्तर्दृष्टिका वचनहरू ध्यानसित सुन्‌। यसरी तैंले विवेकलाई कायम राख्नेछस्‌ र तेरो ओठले ज्ञानको रक्षा

Read MoreLeave a Comment
हितोपदेश ४ Thumbnail

हितोपदेश ४

हे मेरा छोराहरू हो, आफ्‍नो बाबुको अर्ती सुन, यसमा ध्‍यान देओ र समझशक्ति प्राप्‍त गर। किनकि म तिमीहरूलाई उत्तम शिक्षा दिन्‍छु, यसैकारण मेरो अर्तीलाई

Read MoreLeave a Comment
हितोपदेश ३ Thumbnail

हितोपदेश ३

हे मेरो छोरो, मेरो शिक्षालाई नभुल्‌, तर मेरा आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइराख्‌। किनभने तिनले तँलाई दीर्घायु बनाउनेछन्‌ र तेरो लागि सम्पन्नता

Read MoreLeave a Comment
हितोपदेश २ Thumbnail

हितोपदेश २

हे मेरो छोरो, यदि तैंले मेरा वचनहरू ग्रहण गरिस्‌ र मेरा आज्ञाहरू तेरो मनभित्र राखिस्‌ भने, बुद्धिका कुराहरू ध्यान दिइस्‌ र तेरो हृदयलाई समझशक्तितिर

Read MoreLeave a Comment
हितोपदेश १ Thumbnail

हितोपदेश १

दाऊदका छोरा इस्राएलका राजा सोलोमनका हितोपदेश: जसद्वारा मानिसहरूले बुद्धि र अनुशासन प्राप्त गर्नेछन्‌, अन्तवर्दृष्टिका कुराहरू बुझ्नेछन्‌, एक

Read MoreLeave a Comment
परिवर्तन गर्ने शक्ति Thumbnail

परिवर्तन गर्ने शक्ति

Tune in to a Television Stationin your area between December 25,2010 - Janaury 24, 2011 to watch real testimonies by real Nepalese who have experienced the power to change in their lives. If you have watched one of our testimonies and would like to speak to a counselor, please call our hotline on 1660-01-333-99 WHAT IS POWER TO CHANGE NEPAL? Power to Change NEPAL (PTCN) is a Media

Read MoreLeave a Comment